SOFI
  BEOGRAD

  Prodavnica prirodne kozmetike

U skladu sa filozofijom SOFI cosmetics-a koja prirodne sastojke stavlja u prvi plan, prostor je koncipiran oko svega nekoliko jednostavnih, karakterističnih elemenata u cilju postizanja umirujućeg, gotovo terapeutskog iskustva.

Osim prijatne atmosfere, ambijent ima za cilj da stavi u fokus proizvode i izloži ih kao ručno rađene predmete / rukotvorine. Akcenat je na ogoljavanju grubosti i finoće procesa izrade prirodne kozmetike.

Meke zavese koje se pružaju po perimetru prodavnice susreću se sa grubim površinama rasutih mermernih postolja. Prirodne, slobodne forme kamena i tekstila stoje u suprotnosti sa čistom i preciznom geometrijom nameštaja, stvarajući isprepletane odnose međusobne podrške. Tamo gde kamenje pokazuje čiste oštre rezove, precizno izrađen nameštaj leži oslonjen na kamene fragmente, naglašavajući suptilnu napetost između organskog i geometrijskog.

Međusobno preklopljeni i u potpunosti izloženi suncu, svi elementi vide se pokrenuti u prostoru u celodnevnoj igri svetlosti i senke; kao beskrajna meditacija.


  GODINA
  2020
POVRŠINA
30m2
LOKACIJA
Beograd, Srbija
FOTOGRAFIJA
Relja Ivanić


OFFICE@AUTORI.RS +3816491976       
KNEZA MILOŠA 86 BELGRADE